แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ภาค ก. คณิตศาสตร์ 2557

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ภาค ก. คณิตศาสตร์  2557 Free!

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. คณิตศาสตร์  2557
ราคา 120 บาท  ค่าจัดส่ง 20 บาท รวม 140 บาท
ประกอบด้วย เนื้อหาครบถ้วนตามประกาศสอบ ได้แก่ อนุกรม ร้อยละ เศษส่วน 
ตรรกศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลตาราง  เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่่อนไขภาษา 
สรุปความ ฯลฯ  พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
สำหรับทุกหน่วยงาน ภาค ก. ก.พ. ศาลยุติธรรม อัยการ ท้องถิ่น เทศบาล  
กทม. อบต. เทศบาล  และหน่วยงานอื่น ๆ 
เข้าดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ทำดีได้ดีดอทคอม www.tamdeedaidee.com(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้