เปรี้ยวใจ

เปรี้ยวใจ Free!
Page 2 Page 3

การเรียนรู้บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องลงไปมีประสบการณ์ตรง บัณฑิตสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดของผู้อื่น เพียงแต่เราจะสามารถ “ทำใจให้คล้อยไปตามที่คิด” ดังที่หลวงพ่อเคยสอนไว้ เท่านี้เราก็จะไม่ต้องชอกช้ำ เพราะความบอด(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    9 Oct 14 16:49
    สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณหลวงพ่อทูล
1