แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก Free!
Page 2 Page 3

       “แรงบันดาลใจ” คือ ประกายแห่งความคิดอันเจิดจ้ากล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น
       “แรงบันดาลใจ” คือ พลังชีวิตที่พร้อมจะพิชิตอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ
       การสร้างบารมีไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนๆ ล้วนต้องอาศัยแรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ที่จะทวนกระแสกิเลส แก้ไขสิ่งไม่ดี เพียรสร้างความดี และอดทนรักษาความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง 
       “พระไตรปิฎก” คือ คัมภีร์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย นับเป็นแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจชั้นยอด ของชาวพุทธมาตลอดอายุพุทธกาล
       “พระไตรปิฎก” เป็นประดุจ ต้นโพธิ์ใหญ่ ที่ให้ร่มเงาแห่งธรรมอันชุ่มเย็น แก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้พักพิงอาศัยให้คลายทุกข์ และสร้างพลังชีวิตที่จะพิชิตกิเลสอันเร่าร้อนในวัฏสงสาร เพื่อเดินทางต่อไปให้ถึงเป้าหมาย คือ พระนิพพาน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้