บ่วง แล ห่วง

บ่วง แล ห่วง Free!
Page 2 Page 3
  • 12 หน้า
  • 2.60 MB
  • 18 ม.ค. 2557
  • พระเพ็ง88
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

• ใยมนุษย์ผู้โสมม ด้วยกรรมเวรหนักหนาสาหัส ได้รับบุตรดั่งเทพประทาน หรือผู้คนเหล่านี้มีบุญสูงส่งหลงเหลือ จึงได้เหล่าเทพชั้นสูงมาเกิดร่วมเป็น บิดา-มารดา บุตรตา บุตรตรี ร่วมภพชาติ แล้วเกิดได้อย่างไร ใครคือผู้ลิขิตสิ่งนี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้