ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา

ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา Free!
Page 2 Page 3

       ...พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองในพระสูตรหนึ่ง มีพุทธพจน์ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็น กัลยาณมิตร"...
       ...แต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ จะต้องรู้เข้าใจขอบเขตของการเป็นกัลยาณมิตรว่า ที่พระพุทธเจ้าตลอดครูอาจารย์ทั้งหลายมาช่วยเรานี้ ท่านช่วยได้แค่ไหนเพียงไร อะไรช่วยได้ อะไรช่วยไม่ได้ หมายความว่า ส่วนใดท่านช่วยเราได้ ส่วนใดเราทำเอง อันนี้จะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง มิฉะนั้นก็หวังพึ่งกัลยาณมิตรเรื่อยไป อะไรๆ ก็ให้ท่านทำให้ ตัวเองไม่ต้องทำ ไม่ต้องเพียรพยายาม พระพุทธเจ้าทรงป้องกันความเข้าใจผิดนี้ จึงได้ตรัสพุทธพจน์ไว้หลายแห่ง...

       จาก ธรรมเทศนา แก่ คณะผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 16 มกราคม 2536

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อชา

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของพระพรหมคุณาภรณ์คลิกที่นี่ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตุ๋น
    17 May 14 16:04
    สาธุ สาธุ สาธุ กราบบูชาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์
1