วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 Free!
Page 2 Page 3

 “ผมขอ ร่วมบูชาคุณค่าของความเป็นครู และครูเพื่อศิษย์ ด้วยการถอดความหนังสือเล่มนี้ ที่จะพากเพียรทำเพื่อบูชาครู เป็นการลงเงิน ลงแรง (สมอง) และเวลาเพื่อร่วมสร้าง “บันเทิงชีวิตครู” โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตัว หวังผลต่ออนาคตของบ้านเมืองเป็นหลัก” ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผู้เขียน จัดพิมพ์และเผยแพร่โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

หนังสือ โดย http://www.scbfoundation.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • จารุณี วิงวอน
    6 Jan 17 20:30
    ขอบคุณค่ะที่แบ่งปัน
  • ครูกัลยา
    30 Sep 15 14:58
    เป็นหนังสือที่ดีมากค่ะ อยากให้คุณครูทุกท่านได้อ่าน เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะ
1