เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต [หลวงพ่อชา]

เหมือนกับใจ คล้ายกับจิต [หลวงพ่อชา] Free!
Page 2 Page 3
 • 66 หน้า
 • 17.27 MB
 • 23 พ.ย. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การเปรียบเทียบสิ่งที่เรารู้จักกับสิ่งทีี่เราไม่รู้จัก หรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมกับสิ่งที่เป็นนามธรรม ย่อมเป็นวิธีการอธิบายคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ผลดี เพราะช่วยให้ผู้ศึกษาได้เห็นหลักความจริงต่างๆชัดเจนขึ้น รู้สึกบันเทิงในธรรมและจำคำสั่งสอนได้ง่าย ทั้งเป็นการยืนยันว่าธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาไม่เหลือวิสัยของใครที่จะเข้าใจ
       หลวงพ่อชา เป็นอัจฉริยะในการสื่อหลักธรรมด้วยการอุปมาอุปไมยอย่างยิ่งองค์หนึ่ง คณะผู้จัดพิมพ์จึงพิจารณาเห็นว่า การคัดเลือกเฉพาะคำอุปมาของท่านมาจากหนังสือต่างๆ ที่เคยพิมพ์เผยแพร่ น่าจะเป็นประโยชน์และเกิดธรรมหรรษาในใจของผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายไม่มากก็น้อย อาจจะเหมือนกับการหงายสิ่งที่คว่ำแล้วเปิดสิ่งที่ปิดแล้ว หรือส่องแสงสว่างในทางที่มืดแล้วก็ได้

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาอังกฤษ In Simple Terms

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของหลวงพ่อชา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ประยูร เงาสมรูป
  24 Mar 20 14:16
  เป็นหนังสือที่ชอบมากครับ อ่านแล้วได้แง่คิด บางเรื่องเหมือนหญ้าปากคอก พอได้อ่านแล้วก็อยากอ่านอีกครับ เอาไว้คอยเตือนสติตัวเองได้ดีมากครับ อยากได้่อ่านเวอร์ชันภาษาอังกฤษประกอบด้วย จะได้พัฒนาด้านภาษาด้วยครบ
 • Arsin Phumroy
  29 Jul 19 17:48
  ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ได้ดำเนินการมาด้วยดีแล้วนี้ สาธุ..
 • บ้านสวนชมจันทร์
  28 Dec 15 12:40
  ขอบพระคุณครับ...อนูโทนา..สาธุ
1