มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้

มรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ Free!
Page 2 Page 3

       เมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ อย่างต่อเนื่องกิเลสจึงหมดช่องทางที่จะครอบงำบังคับบัญชาให้ใจทำความชั่วร้ายใดๆ ได้อีก แต่กลับซบเซาอับเฉาลงและหมดฤทธิ์ในที่สุด พร้อมกับนิสัยเสียๆ ก็ถูกกำจัดทำลายไปโดยปริยาย ตรงกันข้ามธรรมชาติบริสุทธิ์ภายใน ซึ่งเป็นแหล่งปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสรรพสิ่งและความสุขความเจริญที่เรียกว่า นิพพาน ย่อมปรากฏออกมาให้เห็นโดยอัตโนมัติ
       การปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ให้คุ้นเป็นนิสัยต้องเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก โดยทำพร้อมๆ กันไปกับผู้ใหญ่ แต่ต้องจัดกิจกรรมให้เหมาะกับวัยของเด็กด้วยจึงจะได้ผลเต็มที่ นี้คือที่มาของมรรคมีองค์ ๘ เส้นทางครูแท้ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้