พุทธวจน ๒ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล)

พุทธวจน ๒ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล) Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ศุภพิชญ์ สุขแท้
  13 Aug 16 21:17
  ขอกราบขอบพระคุณ อย่างสูง ที่ได้ เผยแผ่ คำตถาคต สาธุ สาธุ สาธุ
 • yut
  11 Apr 13 18:13
  thank you krub
 • dhammavarn prung
  2 Sep 11 16:09
  สาธุค่ะ
1