คู่มือสมภาร

คู่มือสมภาร Free!
Page 2 Page 3
 • 49 หน้า
 • 0.91 MB
 • 8 ก.พ. 2558
 • วิชาธรรมกาย
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือวิชาธรรมกายชั้นสูง   ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

คุณฉลวย สมบัติสุขและคณะแต่งขึ้นเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราช

เนื้อหาอธิบายอย่างกว้างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงนิพพาน  ซึ่งเจ้าอาวาสวัดต่างๆ สามารถเอาไปสอนได้

หนังสือเล่มนี้ คนที่สนใจศาสนาพุทธ ไม่มีเวลาอ่านเล่มอื่น อ่านเล่มนี้เล่มเดียวก็ไม่ตกนรกแล้ว (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ตุ๋น
  17 May 14 11:22
  สาธุ สาธุ สาธุ
1