อยู่ด้วยปัญญา ปัญหาไม่มี [หลวงพ่อปัญญา]

อยู่ด้วยปัญญา ปัญหาไม่มี [หลวงพ่อปัญญา] Free!
Page 2 Page 3

ผู้ที่มีความประสงค์จะมีความสุขยิ่งๆ ขึ้น
พระพุทธองค์ตรัสว่า 
ความสงบเป็นสุขอย่างยิ่ง
คนมีจิตใจสงบ  ไม่วุ่นวายกับสิ่งใดๆ
มีความตั้งใจและสมาธิแน่วแน่ดีในพระกรรมฐาน..
จะทำสิ่งที่ดีๆทั้งนั้น
และมีความตั้งใจที่จะทำงานของตนให้ดียิ่งขึ้น
ไม่ทำความชั่่ว  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น  ไม่ทำร้ายผู้อื่น
และไม่อยากได้ของคนอื่น  เลี้ยงชีวิตโดยชอบ
ก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีความสุข  และความสงบเกิดขึ้น

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้