สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง

สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยวิถีประชาธิปไตยและหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง Free!
Page 2 Page 3
 • 600 หน้า
 • 10.57 MB
 • 28 ธ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       ...สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้น คือ ระบบการจัดหรือการกระทำ เพื่อคนจำนวนมากจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา โดยไม่ต้องใช้อาชญา แต่ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่า มันเป็นระบบ ที่ต้องจัดต้องทำขึ้น นี้อย่างหนึ่ง แล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้นหมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาแล้วก็เพื่อคนจำนวนมาก หรือคนนั้หมดจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหา ไม่ใช่เพื่อคน 2-3 คน แล้วก็อยู่กันโดยปราศจากปัญหา...

กวีวงศ์ รวบรวมเรียบเรียง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านพุทธทาส (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ธนเศรษฐ์
  4 Feb 14 10:25
  นักการเมืองทุกฝ่าย ควรอ่านและได้พิจารณาอย่างยิ่ง เพื่อนำพาชาติให้รอดพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้
1