กลับมารู้สึกตัว

กลับมารู้สึกตัว Free!
Page 2 Page 3

       ทุกข์และการดับทุกข์เป็นคาสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ประทานไว้ให้แก่ชาวโลกผ่านกาลเวลามาสองพันหกร้อยปีล่วงมาแล้ว การปฏิบัติเพื่อการกาหนดรู้ทุกข์และดับทุกข์จึงเป็นหนทางแห่งการเดินตามรอยบาทพระศาสดา ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้พยายามสื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าการเข้าถึงการกาหนดรู้ทุกข์และการดาเนินไปเพื่อดับทุกข์นั้นเป็นไปได้จริง ด้วยกระบวนการการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นหมายถึงการดาเนินบนเส้นทางแห่งสติปัฏฐานนั่นเอง

พระอธิการครรชิต อกิญฺจโน
วัดป่าสันติธรรม
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
จ.ชัยภูมิ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon
    25 Feb 14 13:41
    thank you
1