อุบายทำจิตให้สงบ [ดร.สนอง วรอุไร]

อุบายทำจิตให้สงบ [ดร.สนอง วรอุไร] Free!
Page 2 Page 3
 • 90 หน้า
 • 6.54 MB
 • 26 ธ.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการพูดคุย ๑๐ ประการ (กถาวัตถุ ๑๐)
ซึ่งคนในสมัยพุทธกาลได้วางไว้ เพื่อให้จิตเข้าถึงความตั้งมั่น
แล้วใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ)
จนสามารถปลดปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระ เข้าถึงพระนิพพานได้

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ  ของอาจารย์

อนุโมทนาธรรมทานโดย ชมรมกัลยาณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • boon
  10 Jan 14 16:51
  thank you
 • รุจิ
  5 Jan 14 09:46
  สาธุ
 • Jinsugee
  4 Jan 14 23:56
  ขอบคุณค่ะ!
1