ธรรมะปลุกใจ โดย พระอาจารย์ปสันโน

ธรรมะปลุกใจ โดย พระอาจารย์ปสันโน Free!
Page 2 Page 3

ธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรมบ้านบุญ  จ.นครราชสีมา 
วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • sawika treesoon
    27 Dec 13 22:53
    good
1