เปลี่ยนหลงเป็นรู้ [หลวงพ่อคำเขียน]

เปลี่ยนหลงเป็นรู้ [หลวงพ่อคำเขียน] Free!
Page 2 Page 3

มันหลง เห็นมันหลง เป็นทางแล้ว
มันทุกข์ เห็นมันทุกข์ เป็นทางแล้ว
ถ้าไม่เหยียบลงตรงนี้ มันก็ไม่มีทางซักที
ให้มันเป็นรอย
หลงอยู่ที่ใดมีรอยแห่งความรู้ที่นั่น
ทุกข์อยู่ที่ใดมีรอย แห่งความรู้ที่นั่น
โกรธอยู่ที่ใดมีรอยแห่งความรู้อยู่ที่นั่น
มันไม่หนีไปไหน เห็นรอยกัน เรียกว่าทาง

ดาวน์โหลดเสียงแสดงธรรมเรื่องนี้ 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน   (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้