กฏแห่งกรรม โดย พระธรรมวิสุทธิกวี

กฏแห่งกรรม โดย พระธรรมวิสุทธิกวี Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักธรรมคำบรรยายของท่านในโอกาสต่างๆ ในเรื่องของ “กฎแห่งกรรม” ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ในเล่มได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติ อันจะทำให้เกิดสติ มีปัญญาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำให้รู้จักการดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีคุณธรรมประจำใจ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยแท้จริง

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)
เจ้าอาวาสวัดโสนัสวิหาร กรุงเทพ ฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Ice
    13 Jan 14 14:25
    Good
1