อัศจรรย์ธรรมะจากวันขึ้นปีใหม่

อัศจรรย์ธรรมะจากวันขึ้นปีใหม่ Free!
Page 2 Page 3

       "...อัศจรรย์ธรรมะจากวันขึ้นปีใหม่ของอาณาจักรลานนาไทย ถือว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาอันลํ้าเลิศจากการมองชีวิตมองโลกด้วยสายตาวิเศษวิสุทธิ์สุดยอดที่สามารถสื่อชี้ให้เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตและโลกได้อย่างผสมผสานลงตัวกลมกลืน ถึงกับเป็นวัฒนธรรมที่ท้าทายต่อกาลเวลาได้อย่างโดดเด่นสง่างามอลังการสูงส่ง จนเป็นประเพณีนิยมเก่าแก่แผ่กระจายมาอย่างทรงคุณค่ายิ่งตั้งแต่ครั้งโบราณมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นพลังพลานุภาพ จุดประกายความสว่างไสวของโลก ให้มวลมนุษยชาติได้หลุดพ้นจากหมอกม่านความมืดมนอนธการ ข้ามพ้นจากความลุ่มหลงงมงาย สู่ความมีชีวิตชีวาบริสุทธิ์สดชื่นแจ่มได้อย่างอัศจรรย์.." 

ภิกษุอานันท์ พุทธธัมโม
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้