อิ ปรารภพากย์

อิ ปรารภพากย์ Free!
Page 2 Page 3


“เมื่อเรารู้ที่อยู่ของพระธรรม
เราก็หาพระธรรมได้ หาธรรมะได้
เมื่อเรารู้ที่นอนของธรรม เราก็หาธรรมะได้
เมื่อเรารู้ที่กินของธรรม เราก็หาธรรมที่กินได้
เมื่อเรารู้ที่เดินของธรรม เราก็หาที่เดินของธรรมได้”

หลวงพ่อครูบาเจ้าเพชร วชิรมโน สำนักปฏิบัติอัญญาวิโมกข์โพธิรังสี (วัดป่ากล้วยไม้ดิน) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้