อสุภะ

อสุภะ Free!
Page 2 Page 3

พระธรรมเทศนาเรื่อง อสุภะ โดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) 
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สามารถฟังธรรมะออนไลน์เรื่องนี้ได้ที่นี่ 

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดมเหยงคณ์ จังหวัดอยุธยา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้