ธรรมะต่างมุม

ธรรมะต่างมุม Free!
Page 2 Page 3

ธรรมะต่างมุม วัดประจำราชวงศ์จักรีทั้ง ๙ รัชกาล
สถาปัตยกรรมที่สำคัญแต่ละวัด
ภาพถ่ายบรรยากาศรอบวัด ประวัติความเป็นมา

หนังสือธรรมะต่างมุม ( Book “Buddhism’s New World” ) เล่มนี้จะเป็นหนังสือเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและศาสนสถานที่สำคัญต่างๆเอาให้คนเด็กสมัยใหม่ ยุคIT ได้ศึกษา ร่วมไปถึงภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนสถานที่มีความสวยงามเหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวในประเทศไทยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

ออกแบบ-จัดพิมพ์ ถ่ายภาพโดยนาย พีรติ จึงประกอบ
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้