บทสวดมหาสันติงหลวง (อุปปาตะสันติ)

บทสวดมหาสันติงหลวง (อุปปาตะสันติ) Free!
Page 2 Page 3

"อุปปาตะสันติ" ทางเมืองเหนือเรียกว่า "มหาสันติงหลวง" แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีละวังสะ พระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง ในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช (พระเจ้าติโลกราช) 
       พระคาถาอุปปาตะสันติเป็นพระคาถาที่น่าสวดเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่สวดนอกจากจะได้บุญมากแล้ว ยังมีคุณประโยชน์และอานิสงส์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • jumpol sutaya
    21 Aug 19 20:19
    ขอบคุณครับ
  • สราวุธ
    13 Jan 14 20:32
    ขอบคุณมากครับ
1