ภูมิพลบรมราชาธิราช [Thai-Eng.]

ภูมิพลบรมราชาธิราช [Thai-Eng.] Free!
Page 2 Page 3

ประมวลพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ (2 ภาษา ไทย-อังกฤษ)
มีภาพเก่าๆ หาชมยาก

หนังสือเทิดพระเกียรติโดยกรมสรรพาวุธทหารบก(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • พนิตตา แซ่เฮ้ง
    6 Dec 15 19:28
    ขอบคุณคะ ขอร่วมแชร์นะคะ สิ่งดี ๆ เช่นนี้
  • Nat
    3 Oct 14 09:40
    Thank you so much
1