จดหมายข่าว เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี 2555-56

จดหมายข่าว เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี 2555-56 Free!
  • 8 หน้า
  • 5.92 MB
  • 27 พ.ย. 2556
  • หนังสือพิธีสถาปนาสโมสรโรตารีเพชรบุรี ปี 2551-2552
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างธุรกิจในพืนที่ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเกิดการรวมตัว ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจทุกระดับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้