หนังสือพิทักษ์โอสถ

หนังสือพิทักษ์โอสถ Free!
Page 2 Page 3

งานเผยแผ่ความรู้เรื่องสมุนไพรไทยนี้ เป็นดำริหนึ่งของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ให้พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เพื่อลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่เคยมาบวชเนกขมมะ และเคยเข้ารับการบำบดฟื้นฟูสุขภาพที่วัดตรีวิสุทธิธรรม ตลอดจนประชาชนท่วไปได้มีโอกาสนำสูตรน้ำสมุนไพรทั้ง 16 สูตร ไปใช้ในการฟื้นฟูพิทักษ์รักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องสืบไป ทางวัดจึงได้จัดทำหนังสือ "พิทักษ์โอสถเล่ม ๑" ขึ้นมาเพื่อสนองดำริดังกล่าวของพระอาจารย์ โดยจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารอโรคยาพิทักษ์ศาสนศาสตร์ 27 ตุลาคม 2556(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Kub
    22 Nov 13 17:18
    เยี่ยมเลยครับ
1