กาลามสูตรสิบ

กาลามสูตรสิบ Free!
Page 2 Page 3

       "..ใครเข้าถึงกาลามสูตรสิบได้ จะสามารถอยู่กับโลกได้ โดยไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของโลกอย่างเดียว ไม่ทอดทิ้งโลก แต่ก็ไม่สู้โลก เพียงแต่อยู่ตามเหตุปัจจัยตามความสมควรธรรม.."

แม่ชีไพเราะ  ทิพยทัศน์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้