ฉลาดไม่จำกัดกาล [พระอาจารย์อำนาจ]

ฉลาดไม่จำกัดกาล [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

       ผู้คนในโลกนี้มากมายล้วนมีความฉลาดแตกต่างกันไป แต่ต่างมีจุดหมายในชีวิตเหมือนกันคือ ความสุขและความพ้นจากความทุกข์เดือดร้อนใจ หากจับประเด็นที่ถูกต้องได้ว่าสุข-ทุกข์ไม่ใช่มาจากคนอื่นทำและไม่ใช่มาจากเราทำ ปัญหาจากการโกรธเกลียดอันเศร้าหมองย่อมหมดไปจากจิตใจ อันเป็นจุดประกายเริ่มต้นไปสู่การพ้นทุกข์อย่างถาวร ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นกระบวนการเหตุปัจจัยในธรรมชาติว่าถึงแม้พระองค์ไม่ทรงตรัสรู้ เหตุปัจจัยเช่นนี้ก็มีอยู่ เพียงแต่พระองค์นำมาจัดระเบียบ จัดแบบแผนและชี้ให้ดูว่าเหตุปัจจัยในกระแสสุข-ทุกข์เกิดได้อย่างไร ดับได้อย่างไร และทรงย้ำให้เห็นว่า หากผู้มีปัญญาในปัจจุบันก็ย่อมเห็นเหตุสุข-ทุกข์อย่างนี้ แม้อดีต-อนาคต หากจะรู้จักเหตุแห่งสุข-ทุกข์ก็ต้องเห็นเช่นนี้

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • JaJa Anyarat
  10 Jul 16 15:08
  ขอบคุณมากค่ะ
 • สุภาพ ใจจง
  30 Aug 14 16:32
  สาธุ...
 • Jinsugee
  17 Feb 14 13:46
  ขอบคุณค่ะ
1