เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (ฉบับปรับปรุงใหม่)
Page 2 Page 3

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นภาคทฤษฎี ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิง และน้ำมันเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะต่าง ๆ หลักการของระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์ในระบบและวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมระบบ ส่วนที่สองเป็นภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติที่ใช้กับเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น รุ่น 4E-FE, 4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE

สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
สรรค์สร้างสาระสู่สังคม
Website : http://www.tpa.or.th/publisher/new
facebook : http://www.facebook.com/tpabook
อีเมล : book4u@tpa.or.th(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ตู่
    7 Feb 15 11:12
    มีประโยชน์มากครับ
1