ปลูกดอกบัวที่ใจ

ปลูกดอกบัวที่ใจ Free!
Page 2 Page 3

ถ้าภาวนาดี ใจจะสงบ ส่วนใหญ่ที่เราภาวนากันแล้วมันไม่สงบนี้ต้องวางมันก่อน เวลาสงบมันเป็นผล มันได้น้อย แต่ลงแรงไปแล้วไม่ได้ผลมันมีมาก เพราะเรามองข้ามไปหมดรู้ไหม เรามองข้ามไปหมดเลย ชุบมือเปิบ เดี๋ยวนี้อะไรก็เจริญ หัวใจเราก็ว่าเจริญด้วย เจริญเอาของง่ายๆนะ ถ้าของง่ายของสะดวกสบาย ทางโลกนั้นจะเป็นประโยชน์มากเลย เป็นประโยชน์จริงๆนะ อยู่กับครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์สอนว่า “สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ทางโลก มันจะให้ผลกับทางปฏิบัติเป็นทางลบ”

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต
เทศน์บนศาลา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
ณ วัดสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ดาวน์โหลดเสียงเทศน์เรื่องนี้

อ่านและฟังธรรมะออนไลน์อื่นๆ ของพระอาจารย์สงบ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้