สอนพื้นฐานการถ่ายวีดีโอ

สอนพื้นฐานการถ่ายวีดีโอ Free!
กฏ 180 องศา พื้นฐานการถ่ายวีดีโอสำหรับงานทั่วไป ส่วนประกอบของกล้องถ่ายวีดีโอ อุณหภูมิแสง

เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย  
- การเลือกซื้อกล้องถ่ายวีดีโอให้ตรงกับการใช้งานและคุ้มค่ากับเงินในกระเป๋า
- แนะนำอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการถ่ายวีดีโอ
- เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของกล้องวีดีโอ
- รู้จักการปรับตั้งค่าต่างๆของกล้องถ่ายวีดีโอ เช่น ความละเอียด รูรับแสง white balance
- การดูแลรักษากล้องถ่ายวีดีโอด้วยตนเองอย่างง่ายๆ
- ทักษะที่ 1 การถือกล้องวีดีโอ ฝึกหัดวิธีการถือกล้องที่ถูกต้อง จะทำให้ลดการสั่นไหวของภาพในขณะทำการถ่ายวีดีโอ
- ทักษะที่ 2 การเคลื่อนที่กล้องวีดีโอ ฝึกหัดการแพนกล้อง การ Tilt กล้องอย่างถูกวิธี ทั้งแบบ Handheld และแบบใช้ขาตั้งกล้อง
- ทักษะที่ 3 การเคลื่อนที่กล้องถ่ายวีดีโอไปพร้อมกับร่างกาย ฝึกหัดการเคลื่อนกล้องโดยใช้ Dolly และ Steadicam
- ทักษะที่ 4 การซูมภาพในขณะถ่ายวีดีโอ เรียนรู้วัตถุประสงค์และวิธีการซูมที่ถูกต้อง
- ทักษะที่ 5 การบันทึกเสียงของกล้องถ่ายวีดีโอ เรียนรู้หลักการบันทึกเสียงของกล้องถ่ายวีดีโอ การใช้ไมโครโฟนภายนอก
- ทักษะที่ 6 การใช้อุปกรณ์ไฟส่องสว่างช่วยในการถ่ายวีดีโอ  รู้จักเลือกใช้ไฟต่อภายนอกเพื่อช่วยในการถ่ายวีดีโอ ไฟแต่ละประเภทมีคุณสมบัติแตกต่างกัน
- ทักษะที่ 7 การจัดองค์ประกอบของภาพ (Composition) เรียนรู้การวางตำแหน่งของวัตถุตามหลักจุดตัด 9 ช่อง
- ทักษะที่ 8 ทิศทางการถ่ายวีดีโอที่ดูแล้วต่อเนื่อง รู้จักควบคุมทิศทางของวัตถุในการถ่ายวีดีโอตามทฤษฏีเส้น 180 องศา ถ่ายวีดีโอมุมไหนที่ดูแล้วภาพไม่โดด
- เรียนรู้กระบวนการ Pre production คือ การสำรวจสถานที่ การเขียน Script เบื้องต้น
- ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการถ่ายวีดีโอ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • ไกด์
    6 Apr 15 12:28
    ขอขอบคุณมากๆครับ
1