พ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้ [พระอาจารย์อำนาจ]

พ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้ [พระอาจารย์อำนาจ] Free!
Page 2 Page 3

       ธรรมเล่มเล็กขนาดพกพานี้ เกิดจากการไปปลีกวิเวกของพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส เมื่อวันที่ ๑๓-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ประเทศเกาหลี ท่านได้เขียนหนังสือ “พ้นทุกข์ตรงนี้ พบสุขตรงนี้”เผื่อว่าจะช่วยผู้คนได้บ้าง ในช่วงที่ตกอยู่ ในความทุกข์...คิดอะไรไม่ออก การได้อ่านหนังสือเล่มนี้คงช่วยให้ท่านได้น้อมนำธรรมไปใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อย

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
http://www.phasornkaew.org/

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Jinsugee
    17 Nov 13 19:28
    ขอบคุณค่ะ
1