ท่องไปในพิพิธภัณฑ์ไฟฟ้า

ท่องไปในพิพิธภัณฑ์ไฟฟ้า Free!

หนังสือ "ท่องไปในพิพิธภัณฑ์ไฟฟ้า" นึ้ จัดทำเพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีไฟฟ้าให้เป็นวิทยาทานแก่เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา (บรรณาธิการโดย ดร.เอกชัย ลีลารัศมี อนุญาตเผยแพร่สาธารณะเป็นวิทยาทาน ตุลาคม 2556) ต้นฉบับพิมพ์ เผยแพร่สาธารณะแล้ว 5000 เล่มเมื่อพ.ศ.2549
www.facebook.com/oqc.nectec(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้