น่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย

น่าอยู่ น่าทำงาน สะอาด ปลอดภัย Free!
Page 2 Page 3
 • 75 หน้า
 • 43.57 MB
 • 24 ต.ค. 2556
 • อนามัยบุ๊ค
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

การดำเนินงานปรับปรุงหรือพัฒนาสถานที่ทำงานให้เป็น "สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน" ถูกดำินินการตัี้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยกรมใอนามัย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมสถขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • 16 Oct 15 07:40
 • duang
  5 Jun 14 21:21
  ดี
 • ถวิล
  1 Jun 14 08:53
  ดีมากครับ
 • 5 May 14 11:26
 • panommad
  18 Apr 14 23:49
  good
1