พุทธวจน คู่มือโสดาบัน sotapana (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล) ฉบับปรับปรุง

พุทธวจน คู่มือโสดาบัน sotapana (พอจ.คึกฤทธิ์ โสตถิผโล) ฉบับปรับปรุง Free!
Page 2 Page 3(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jenkins
  7 Oct 15 10:36
  สาธุ ขอบคุณค่ะ
 • ภาคภูมิ ฟักศรี
  23 Aug 15 18:19
  สาธุ ขอบคุณครับ
 • คน ดำมหากาฬ
  18 Feb 13 07:16
  ขอบคุณที่ทำหนังสือดีๆๆๆ นี่คือคัมภีร์สุดยอดของชีวิต ยิ่งกว่า เดชคัมภีร์เทวดา เพราะจะหลุดพ้นจากพันธนาการในวัฏฏสงสารอันยาวไกล นานแสนนานได้ด้วยตำราเล่มนี้
 • วราพร
  4 Feb 12 22:22
  วัดหนองป่าพง อุบล วัดนี้มีอะไรดีๆหลายอย่าง ขอบคุณคะ ที่เราได้ข้อคิดดีดี
 • heretah
  1 Dec 11 12:57
  ขอบคุณคับ
1 2 3