๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม

๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม Free!
Page 2 Page 3

       หนังสือ "๑๐๐ พระชันษา พระโอวาทธรรม" เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวบรวม/เรียบเรียง/จัดพิมพ์ถวาย โดย พระครูปลัดสาธิต ชยสาธิโต เจ้าอาวาสวัดป่านพชัยมงคลธรรม บ.ใหม่บัวงาม ต.ท่าหินโงม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.burapajan.com/

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นของสมเด็จพระญาณสังวร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • Jinsugee
  28 Oct 13 23:04
  ขอบคุณค่ะ
 • พนิตตา เฮ้ง
  16 Oct 13 23:24
  สาธุ เป็นสายพระป่า ที่ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติอย่างที่สุด แนวสอนของพระองค์ท่านอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะ เรื่อง ชีวิตนี้น้อยนัก อ่านหลายครั้งมาก สมเป็นพระอริยะสงฆ์สายพระป่าค่ะ สาธุ
 • วันดี มณีพิทักษ์สันติ
  12 Oct 13 14:30
  น่าสนใจ อ่านง่าย ให้ความรู้ดี ขอบคุณค่ะ
 • บุญ
  11 Oct 13 17:42
  ขอบคุณครับ
1