The Shortcut Magazine Issue02

The Shortcut Magazine Issue02 Free!
Page 2 Page 3
  • 42 หน้า
  • 27.62 MB
  • 4 ต.ค. 2556
  • ไอโม
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หน้าฝนกำลังจะผ่านไปแล้ว เดือนที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน Software Expo Asia 2013 ที่ศูนย์ประชุม
แห่งชาติฯมาครับ ผมได้เห็นความพัฒนาของ Software ไทย ที่พัฒนาขึ้นจากที่ผมเคยรู้จักมามาก

ในงานมี Software รวมไปถึง Application on Mobile เกิดขึ้นใหม่มากมาย  ซึ่งทางนิตยสาร The Shortcut 
จะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าได้มีโอกาส  เขียนหรือประชาสัมพันธ์ให้ Software ของคนไทยต่างๆที่มาจัดแสดงในงาน

ผมอยากให้  End User ทั้งหลายได้ทราบข้อมูล อย่างที่ผมไปได้รับรู้
มาในงาน Software Expo ครับว่า Software และ IT ประเทศเรา 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความน่าสนใจและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ครับผม

รัชวุฒิ พิชยาพันธ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้