ปัจจุบันจิต

ปัจจุบันจิต Free!
Page 2 Page 3

ตัวอยู่ตรงไหนใจอยู่ตรงนั้น
เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นใจปัจจุบัน
เป็นความจริง ไม่ตะครุบเงา
ฟุ้งซ่านไปในอดีต ปรุงคิดไปในอนาคต
รับข้อมูล ผัสสะที่มากระทบ
ได้เที่ยงตรง เต็มเม็ดเต็มหน่วย
การแก้ปัญหาก็ดีวิเศษ ถูกต้อง

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอมรา  มลิลา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้