กาลามสูตร

กาลามสูตร Free!(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • boon boon
    20 Jun 13 14:12
    thank you
  • คนเมืองกาลามะ
    11 Aug 11 14:03
    "จงศึกษาและเข้าใจในสิ่งที่ท่านเชื่อ ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่ท่านเข้าใจ
1