ซุปเปอร์แมนพระธุดงค์เล่ม1บทนำ

ซุปเปอร์แมนพระธุดงค์เล่ม1บทนำ หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 Free!
Page 2 Page 3

เรื่องของคนที่มีอำนาจพิเศษ แต่ยังไม่รู้จะใช้ทำอะไร กับคนที่ไม่มีอะไร แต่หวังจะทำเพื่อช่วยโลกให้พ้นทุกข์ เส้นทางระหว่างการค้นหาของคนสองคนที่ต่างขั้วสุดโต่ง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้