การปฏิบัติกรรมฐาน

การปฏิบัติกรรมฐาน Free!
Page 2 Page 3

       "การปฏิบัติกรรมฐาน" เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระนิพนธ์ที่ประกอบด้วยสารัตถะครบถ้วนสมบูรณ์  อ่านเข้าใจง่าย  สำหรับผู้อ่านทุกระดับชั้น.

เนื้อหาประกอบด้วย.-

ความหมายของกรรมฐาน ,สำรวมกาย วาจา ใจ ให้เป็นศีล ,ทำวิตกและวิจาร,
วิธีและขั้นตอนของการกำหนดลมหายใจ, ฝึกหัดนำใจเข้า นำใจออก กับลมหายใจ,
วิธีรวมจิตอย่างอื่น, พิจารณาให้รู้จักกายทั้งหมด, ศรัทธาคู่กับปัญญา,
วิริยะคู่กับสมาธิ, จิตตสังขาร, สุขเวทนา,
พิจารณาให้เห็นความเกิดความดับ, กำหนดพิจารณาให้รู้จักราคะ,
เป็นต้น(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ชยุต
  3 Apr 14 22:06
  ขอขอบคุณ และขอโมทนาบุญด้วยครับ
 • fair
  21 Nov 13 19:42
  ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สำหรับหนังสือดีๆที่นำมาแบ่งปัน ขอบคุณค่ะ
 • นุช
  10 Oct 13 19:23
  ขอบคุณค่ะ สาธุ
 • Jinsugee
  29 Sep 13 15:02
  ขอบคุณค่ะ
 • boon
  10 Sep 13 13:55
  thank you
1