ทำใจให้สงบจะพบความสุข

ทำใจให้สงบจะพบความสุข Free!
Page 2 Page 3

ร่างกายนี้มันขึ้นอยู่กับจิต 
จิตเหมือนกับนาย กายเหมือนกับบ่าว
คนที่เขาต้องการความสุขก็ต้องฝึกจิตของตัว
ทำจิตให้สงบ คิดอะไร นึกอะไรก็คิดนึกอย่างมีระเบียบ

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้