ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.56

ไฟฟ้าสาร ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค.56
  • 108 หน้า
  • 13.63 MB
  • 30 ส.ค. 2556
  • ไฟฟ้าสาร
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿80.00 ฿69.00

การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ในช่วงนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวด้านพลังงานค่อนข้างมากและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาและการปรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบอัตราการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) สำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยมีระยะเวลาสนับสนุน 25 ปี และจัดให้มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวในปี 2556 รวม 200 เมกะวัตต์ กำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2556 ผลจากนโยบายดังกล่าว คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจทั้งในระดับอุตสาหกรรม ธุรกิจ ตลอดจนบ้านอยู่อาศัย ดังนั้นการติดตั้งระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์จึงควรถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และได้คุณภาพไฟฟ้าที่ดีด้วย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้