ไม่กังวล

ไม่กังวล Free!
Page 2 Page 3

รวบรวมธรรมะคำสอนของหลวงพ่อเลี่ยม  ฐิตธมฺโม (พระราชภาวนาวิกรม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งท่านได้แสดงในโอกาสไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่สาขาออสเตรเลีย ถูกนำเสนอออกมาเป็นข้อธรรมย่อยๆ ในเล่ม

อนุโมทนาธรรมทานโดย วัดหนองป่าพง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้