การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตและการดำเนินชีวิต

การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตและการดำเนินชีวิต Free!
Page 2 Page 3
  • 55 หน้า
  • 16.43 MB
  • 22 ส.ค. 2556
  • สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

หลักสูตรฝึกอบรมกลุ่มวิชาพื้นฐาน "การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตและการดำเนินชีวิต" สนับสนุนโดย : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency, JICA) ในความร่วมมือกับ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้