ทศบารมี ทศพิธราชธรรม

ทศบารมี ทศพิธราชธรรม Free!
Page 2 Page 3

       ธรรมบรรยายโดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บรรยายแก่พระนวกะภิกษุ ในพรรษากาล 2530 รวมทั้งหมด 38 ครั้ง แสดงนำด้วย ไตรสิกขา แล้วแสดงเรื่องบารมีและราชธรรมควบคู่กันไป จนครบทั้ง 10 คู่

วัดบวรนิเวศวิหาร จัดพิมพ์เนื่องในมหาอุดมมงคลวโรกาสพระราชพิธีมงคลรัชดาภิเษก พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 2-5 กรกฏาคม 2531(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • rose
    28 Aug 13 15:15
    thank you
1