อรุโณทัย

อรุโณทัย Free!
Page 2 Page 3
  • 44 หน้า
  • 1.81 MB
  • 21 ธ.ค. 2556
  • ธรรมะอินเทรนด์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       การปฏิบัติให้ถูกต้องนั้น พระพุทธองค์ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของสิ่งแวดล้อม หรือถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตทั้งหมด เช่น เพียงทำจิตใจเราให้ดี ทุกอย่างก็จะดีไปเอง หากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าคนเราจะต้องพัฒนาชีวิตทุกๆ ด้าน คำสอนของพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาล พระองค์ตั้งชื่อว่า พระธรรมวินัย ธรรมะเป็นเรื่องการปฏิบัติด้านใน วินัยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในครอบครัวในชุมชนในสังคมทั่วไปให้เอื้อต่อการปฏิบัติ วินัยก็เพื่อการปฏิบัติธรรม ศีลก็เพื่อการสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เราสูงขึ้นได้ สูงขึ้นได้ง่าย ป้องกันไม่ให้เราตกต่ำได้ง่าย

อนุโมทนาธรรมทานโดย โรงเรียนทอสี  
ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่น ๆ ของท่านชยสาโร(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้