พระธรรมวิมลโมลี

พระธรรมวิมลโมลี Free!
Page 2 Page 3
 • 392 หน้า
 • 20.87 MB
 • 19 ส.ค. 2556
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ท่านที่เคารพทั้งหลาย หนังสือเล่มที่ปรากฏอยู่นี้เกิดจากความตั้งใจของคณะทำงานจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญฺโญ รักษ์วงศ์ ป.ธ.๙) ซึ่งมีพระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) เป็นหัวหน้า เป็นการรวบรวมกัณฑ์เทศน์ในเรื่องสำคัญที่พระเดชพระคุณฯ ได้แสดงไว้ในที่ต่างๆ พร้อมทั้งที่พระมหาเถระในสังฆมณฑลได้แสดงไว้ในช่วงบำเพ็ญกุศลตลอด ๕๐ วัน (๘ เมษายน ๒๕๕๖ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จำนวน ๕๐ รูป ครั้นจะนำมาลงพิมพ์ทั้งหมดก็เกรงว่าจะไม่ทันการ จึงคัดเอาเฉพาะบางเรื่องเท่านั้น  และบันทึกภาพสำคัญต่างๆ ของพระเดชพระคุณฯ เพื่อจะได้อนุสรณ์ถึงท่านในยามที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • pb
  25 Aug 13 00:25
  ขอบคุณนะคะ
1