นิพพานคือนิพพาน

นิพพานคือนิพพาน Free!
Page 2 Page 3

รวมธรรมะบรรยาย 4 เรื่อง โดย พระอาจารย์สงบ มนัสสันโต วัดป่าสันติพุทธาราม(วัดป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

-นิพพานคือนิพพาน
-นิพพานไม่ใช่อัตตาและอนัตตา
-ธรรมะเสมือนจริง
-ธรรมะทึกทักเอา

อนุโมทนาธรรมทานโดยวัดป่าสันติพุทธาราม 
สามารถติดตามและดาวน์โหลดเสียงธรรมะได้ที่นี่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้