ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

ธรรมะวันแม่แห่งชาติ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร Free!
Page 2 Page 3

       ธรรมานุสรณ์ เนื่องในโอกาส พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บันทึกธรรมะเมตตา เรื่อง ธรรมะวันแม่แห่งชาติ และธรรมมหาชาติพระสุวรรณสามชาดก โดย พระครูบาบุญชุ่ม อรัญวาสีภิกขุ ณ ถ้ำราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อนุโมทนาธรรมทานโดย http://www.phuttha.com/(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้