แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนา

แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนา Free!
Page 2 Page 3

       แบบถึงพระไตรสรณคมน์กับแบบนั่งสมาธิภาวนานี้ ได้ขาดความมานานจนเกือบจะไม่มีผู้ประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมน์ เป็นอุบาสก อุบาสิกาเสียเลย ถึงแม้มีอยู่บ้างก็เฉพาะเริ่มต้นแห่งการสมาทานศีล 5 ศีล 8 เท่านั้น ไม่ได้นับถือเพื่อปฏิบัติจริงๆ จนประชาชนบางเหล่า กลายเป็นมิจฉาทิฐิ ถือลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก บางพวกถือลัทธิศาสนาผี บางพวกถือลัทธิพราหมณ์ศาสนา บางพวกถือลัทธิศาสนาอื่นๆ ยังมีอยู่อีก ไม่ใช่นับถือพุทธศาสนาทั้งหมด
       ส่วนว่า บุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาจริงๆ ก็มีเฉพาะแต่บุคคลที่ได้ประกาศปฏิญาณตน ถึงพระไตรสรณคมน์ และได้บรรพชาอุปสมบทโดยถูกต้องด้วยพระธรรมวินัยเท่านั้น นอกนั้นเป็นศาสนาอื่นทั้งหมด ไม่ใช่นับถือแต่พระพุทธศาสนาอย่างเดียว
       ข้าพเจ้าก็เคยได้นำประชาชนชาวไทยให้ถึงพระไตรสรณคมน์มาแล้วจำนวนมาก ขาดแต่ยังไม่มีตำรับตำราแบบแผนจำแนกแจกจ่ายให้ศึกษาเล่าเรียน ท่องบ่นจดจำ และประพฤติปฏิบัติตามสืบไป 
       อีกประการหนึ่ง บุคคลผู้ถึงพระไตรสรณคมน์แล้ว ก็ถึงได้แต่เพียงชั้นโลกียสรณคมน์เท่านั้น ไม่ได้ถึงโลกุตรสรณคมน์ ส่วนบุคคลที่จะถึงโลกุตรสรณคมน์นั้น ต้องเป็นผู้ชำนาญในการนั่งสมาธิภาวนา และแบบวิธีนั่งสมาธิภาวนาก็หาไม่ได้เสียด้วย เป็นการสมควรอย่างยิ่ง จะต้องเรียบเรียงและพิมพ์ไว้ เป็นแบบปฏิบัติสืบไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • กมล ฅนสวน
  16 Sep 16 11:04
  ขอบคุณครับ
 • ratchy lim
  22 Jan 16 17:31
  ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ สาธุ _/\_
 • boon boon
  1 Aug 13 14:17
  thank you
1